Kemik Arttırma Yöntemleri

1- YAPAY KEMİK TOZLARI

Operasyon bölgesinde yer yer kemik miktarı ve yoğunluğu yeterli olmadığı zamanlarda  bölge ilave kemik greftleri ile desteklenmelidir. Kemik greft materyalleri çok çeşitli olmakla birlikte sentetik, insan ve hayvan kaynaklı olarak sınıflandırılabilirler. Bu kaynaklardan elde edilen greftler; uygulanacağı bölgeye göre çeşitli formlarda (şekillerde) olabilirler. Toz, krem ve blok halinde yapay kemik greftleri piyasada bulunmaktadır.
En tercih edilen kemik greftleri hastanın kendisinden alınan kemik greftleridir. Hastanın çene ucu, arka bölgesi veya başka bölgesinden alınan kendi kemiği ihtiyaç duyulan bölgeye uygulandığında kemik kazanımı maksimum olmaktadır.
Uygulanacak yapay miktarı yaklaşık olarak operasyon öncesi tahmin edilebilir. Yapay kemikler oldukça pahallı olduğundan ve implant maliyetinize ek bir külfet getireceğinden önceden hasta bu konuda bilgilendirilmelidir.

2-SİNÜS LİFTİNG

Üst çene sağ ve sol büyük azı diş bölgelerimizde bulunan ve sesin yankılanması, kafa ağırlığının azaltılması gibi görevleri bulunan hava boşluklarımız maxiller sinüsler olarak adlandırılır. Sinüs boşluklarımız grip, nezle gibi hastalık durumlarında iltahaplanıp sinüzit dediğimiz hastalık oluşur.Bu durumda ses dalgalarının yankılanmamasından ötürü de sesimiz kalın ya da olduğundan daha tuhaf duyulur.
Sinüslerimizin altlarında kalan bölgede dişler çekildiğinde sinüs tabanı zaman içerisinde çekim yapılan boşluğa doğru sarkmakta ve bu bölgedeki kemik hacmini azaltmaktadır. Bu bölgelere implant yapmak istediğimizde bu sığ hacim yetersiz kaldığı ve tedavinin başarısı için bölgedeki kemik miktarı arttırılmalıdır. Bu gibi durumlarda sinüs tabanının cerrahi olarak açılıp yükseltilmesi işlemine sinüs lifting denir.
Sinüs lifting işlemi lokal anestezi ile yaklaşık yarım saat süren ağrısız acısız bir işlemdir. Yükseltilen sinüs tabanında kazanılan mesafeye yapay kemik tozları ve iyileşmeyi doğru yönlendirebilmesi için membran yerleştirilerek yeni kemik yapımı hızlandırılır. Sinüs tabanında operasyon öncesi en az 3-4 mm sağlam kemik kalınlığı varsa yerleştirilecek implantın hiç olmazsa bir kısmı kemikten destek alıp sabitlenebileceğinden yeterli kemik hacmi bulunan vakalarda aynı seansta implant da uygulanabilmektedir. Sinüs lifting ile beraber aynı seansta implantın da yerleştirilmesi operasyon süresini biraz uzatsa da Hem sinüs lifting hem de implant iyileşmesinin beraber beklenmesi operasyon sonrası implant üstü protezin yapılacağı süreyi 2-3 ay kısaltmaktadır.

3-BONE SPREADİNG-BONE SPLİTTİNG

Çene kemiğine 4 mm kalınlığında implant yapabilmek için en az 6 mm kalınlığında kemiğe ihtiyacımız vardır. Hastada kemik kalınlığı bu miktardan daha azsa kemiği yatay yönde kesip esneterek implant yapmaya uygun kalınlığa getirilebilir. Bu işleme bone spreading veya bone splitting denir.
Esnetilen kemiğin arasına implant ve yapay kemik tozları aynı seansta yerleştirilerek tedavi zamanı kayda değer miktarda kısaltılır. Genişletilen kemiğe değişik sebeplerden dolayı aynı seansta implant yerleştirilemeyebilir. Bu durumda kemik genişletilmesi yapılıp araya yapay kemik tozları ve membran denilen (kemiği yumuşak dokudan ayıran) yapay bir izolasyon malzemesi konularak kapatılır.Bu aşamada iyileşmenin 3 ay civarında olması beklenir. Bu aşamadan sonra implant yapılırsa onun da iyileşmesini en az 2 ay beklemek gerekir. Aynı seansta yapılan genişletme ve imlant yerleştirilmesi operasyonları, ikinci bölümdeki 2 aylık bekleme zamanını kazanmamızı sağlar.

Kemik yatay yönde kesilir

İmplantların geleceği bölge işaretlenir

Kemik implant boyutuna göre genişletilir

İmplantlar uygulanıp operasyon bitirilir.
Scroll to top